Cellaviva

cellaviva

Spara stamceller för framtiden.

Cellaviva är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden.

Samtliga celler i din kropp härstammar från stamceller. Stamceller har unika egenskaper vilket gör dem attraktiva ur ett medicinskt perspektiv. Cellaviva erbjuder dig möjligheten att spara stamceller från ditt nyfödda barn, ett familjesparande. Stamcellerna finns i tryggt förvar nedfrysta i flytande kväve i familjens eget frysfack, sparade för familjen och framtiden.

www.cellaviva.se

 

2017-02-21T14:22:54+00:00